Store menneskemængder til arrangementer

Store menneskemængder ved arrangementer kan give en række udfordringer, lige fra sikkerhedsproblemer til logistiske problemer. Det er vigtigt for arrangører af arrangementer at tage ekstra forholdsregler for at sikre, at deres arrangement forløber gnidningsløst og sikkert.

Arrangørerne bør starte med at udarbejde en beredskabsplan for arrangementet. Denne bør omfatte foranstaltninger til håndtering af folkemængdekontrol, medicinske nødsituationer, brande eller andre potentielle risici. Den bør også indeholde planer for, hvordan man kan forhindre en situation i at eskalere, forhindre overfyldning og sikre sikkerheden for de tilstedeværende.

Arrangørerne bør også overveje foranstaltninger til kontrol af menneskemængden, f.eks. begrænsning af antallet af billetter eller anvendelse af forskellige indgangssteder for at sprede folkemængden mere jævnt. De bør sikre, at der er tilstrækkeligt med sikkerhedspersonale til stede.

Læs også