Reducering af spredning og indånding af sundhedsskadelige fibre

Fiberbinder er en arbejdsmiljøvirksomhed, der ønsker at minimere risikoen for indånding og spredning af sundhedsskadelige asbest- og mineraluldsfibre samt andre historiske støvtyper. Det er vores mission at beskytte håndværkere og rådgivere mod farlige arbejdsmiljøforhold. I denne blog vil vi uddybe, hvordan fiberbinder fungerer og hvilke konkrete fordele, det kan give dig og din virksomhed.

Fiberbinder er et produkt, der kan bruges til at fiksere fibre fra kilden, når der udføres demontering samt ved deponering af affald. Vores produkt hjælper med at minimere antallet af fibre, der frigøres i luften under arbejdet, og dermed reducerer risikoen for, at håndværkere og rådgivere indånder sundhedsskadelige fibre.

Fiberbinder kan bruges på mange typer overflader og overfladebehandling. Når man skal fjerne gamle asbestholdige materialer, kan det være svært at komme ind i revner og sprækker, hvor de sundhedsskadelige fibre sidder fast. Fiberbinder kan anvendes til at fiksere og samle de løse fibre effektivt uden at skubbe dem ud i luften. Det betyder, at der bliver så få fibre som muligt i den omkringliggende luft, og risikoen for skade mindskes.

I forbindelse med deponering af asbestaffald er det også vigtigt at sikre, at der ikke opstår fiberemissioner. Ved hjælp af Fiberbinder kan man tilsætte produktet i de affaldsbure, der bruges til at opbevare og transportere asbestaffaldet. På den måde vil affaldsburets indhold være stabilt og amfiboler og chrysotil-fibre vil holdes sammen med det omkringliggende materiale.

Det er også værd at bemærke, at Fiberbinder er en miljøvenlig løsning. Det er et biologisk nedbrydeligt produkt, der ikke indeholder nogen skadelige kemikalier. Det betyder, at det er sikkert både for arbejdere og miljøet. Fiberbinder kan derfor bruges på stort set alle arbejdspladser, hvor der håndteres sundhedsskadelige fibre.